Vizyon ve Misyon

Güvenli ve Sürdürülebilir Enerji Tedariği

Karadeniz’den geçen Türk Akımı Açık Deniz Boru Hattı, Türkiye’ye ve güney doğu Avrupa’ya giden enerji tedariklerini güvenilir ve sürdürülebilir bir biçimde sağlamlaştırmayı hedefleyen bir altyapı projesidir. Bu proje, tüketicilere ve sanayilere rekabetçi bir fiyattan güvenilir enerji tedariği sunma konusunda uzun vadeli bir çözümdür. Proje ayrıca, gelecek onlarca yıl boyunca güvenli işletimi sağlamak için, en gelişmiş teknolojiyi, materyalleri ve ekipmanı kullanacaktır.

SSTT russia 18-201112  MG 7649

South Stream Transport; sağlık, güvenlik, güvenilirlik, çevre ve finansal başarı konuları için uluslararası tanınmış standartları karşılamaya çalışmaktadır. Projenin güvenli, ekonomik ve zamanında uygulanmasını gerçekleştirmek için konuyla ilgili liderlik sunacağız. South Stream Transport, kendisini şeffaf ve saygılı bir iletişim kurmaya adamış durumdadır ve ayrıca, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri üyeleriyle, yüklenicilerle ve çalışanlarıyla ve diğer ilgili taraflarla proje süresince ilişki kuracaktır. Projeye dahil olan tüm paydaşlar için güvenilir bir ortak olacağız.