Türk Akımı Açık Deniz Boru Hattı

Gelecek için Güvenilir Enerji

Türk Akımı, Rusya’daki büyük gaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin gaz ulaşım ağına bağlayarak Türkiye ve güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratmış olacak.

Sistemin açık deniz bölümü, South Stream Transport firması inşa edilecektir. Açık deniz boru hattı, Karadeniz üzerinden geçen iki adet paralel boru hatlarından oluşacak. Bu boru hatları, Rusya’nın açık denizinde Anapa yakınlarında denizin içine girecek ve İstanbul’un yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy kasabasının yakınlarındaki Türkiye kıyısına ulaşmış olacak..

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen internet sitesini ziyaret edin: www.turkstream.info

Çevreye Saygı

Projeyi çevresel açıdan uygun bir şekilde geliştirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Proje için yürütülen ve devam etmekte olan çalışmalarla ilgili daha fazla bilgiye http://turkstream.info/tr/environment/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Devam eden çalışmaların yanı sıra, Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı projesi kapsamında Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) önceden yapılmıştır ve bu rapora belge kitaplığımızdan ulaşabilirsiniz.